AIDA AVG-scanner

AIDA AVG-Scanner


AIDA is onze AVG-scanner op basis van kunstmatige intelligentie. Met AIDA kunnen wij uw digitale archieven doorzoeken op AVG gevoelige content zoals paspoorten, BSN nummers en sinds eind 2022 ook inkomensgegevens. Na goedkeur wordt gevonden content geschoond: de niet-essentiële persoonsinformatie in uw gegevensbestanden kunnen wij op efficiente wijze met AIDA voor u verwijderen!


Bij 24 woningcorporaties hebben wij met AIDA tot nu toe 100 miljoen pagina's geschoond van paspoorten, BSN nummers, inkomensgegevens en andere privacy-gevoelige AVG categorieën. Wij hebben meer dan 3 miljoen persoonsgegevens verwijderd die niet meer nodig zijn. Hiermee voldoen onze klanten beter aan de AVG-wetgeving en zijn ze beter beschermd tegen cyber-criminaliteit. 'Want wat je niet hebt, kan ook niet gestolen worden.'  

Digitale archieven en de AVG wetgeving


Woningcorporaties, gemeenten en tal van andere organisaties gebruiken digitale archieven om gegevens met en over hun klanten op te slaan. Deze digitale archieven bevatten daardoor vaak veel specifieke persoonsgegevens, vastgelegd in PDFs, Worddocumenten en andere bestanden. BSN nummers, kopie-paspoorten, rijbewijzen, inkomensgegevens, verwijzigingen naar religie, gezondheid, etc.


De Autoriteit Persoonsgegevens eist via de AVG-wetgeving van 2018 dat organisaties de privacy van klanten zo goed mogelijk beschermen, onder andere door alleen voor de overeenkomst essentiële persoonsinformatie te bewaren. Niet-essentiële persoonsinformatie dient te worden vernietigd. En daar hebben we AIDA voor ontwikkeld: het identificeren en (na goedkeur) verwijderen van privacy-gevoelige data.

Nieuwsberichten

Nieuw: PDF-shrinker

24 februari 2024: Wonen Zuid vroeg of Azami kon helpen met het verkleinen van PDF-bestanden. We gingen aan de slag en ontwikkelden een nieuw algoritme dat PDF-bestanden kan verkleinen. De dataset van 1.2TB kregen we van Aareon, we die voor Wonen Zuid verkleinen tot 600GB: een reductie van 50% !


Files in Aareon openen nu sneller, het kost Wonen Zuid minder data-verkeer en de storage is goedkoper!



AIDA Shared-directory opruiming

15 december 2023: “Kan Azami BV ook helpen met opruimen en opschonen van oude shared-directories/Share-point folders/Teams sites?”. Drie bestaande klanten stelden me deze vraag afgelopen maand.

"Oude files mogen weg, maar scan ze eerst of er geen opgeslagen huurovereenkomsten in staan. Nieuwe files willen we bewaren, maar schoon ze wel van AVG gevoelige data, graag ook ontdubbelen en een aantal andere zaken beschermen. En oh ja, het gaat over 2TB aan data, kun je dit ook in stukken doen?"

Met Wonen Zuid als early customer zijn we nu gestart met het ontwikkelen van de "AIDA Shared-directory opruiming" aanpak. We gebruiken soortgelijke AI technieken en tools als bij onze AIDA AVG scanner, maar zetten die net iets anders in. Met als hoofddoel de bestanden van onze klanten zo goed mogelijk op te ruimen en de files die zij willen bewaren zo veilig mogelijk te schonen.

Azami-AIDA: "Want wat je niet hebt, kan ook niet gestolen worden!"

Eerste inzet eigen LLM-model bij Woonpartners Midden-Holland

29 november 2023: eerste keer dat we ons eigen LLM (Large Language Model) aan het werk hebben gezet om BSNs te vinden! Bij Woonpartners Midden-Holland hebben we een mooi AVG-schoningsproject afgerond samen met BrightAnswers.

Voor de eerste keer hebben we met een eigen ontwikkeld LLM model gewerkt, fantastisch om te zien hoe dat functioneert en moeilijk vindbare BSNs alsnog weet op te sporen: betere kwaliteit en sneller resultaat. Ook volgende klanten gaan we met dit LLM model helpen.


BrightAnswers verzorgde een veilige en soepele export en import van de Klantvenster-files.

Nu we het project hebben afgerond is de privacy van de huurders van Woonpartners Midden-Holland nog beter beschermd.

Azami-AIDA: 'Want wat je niet hebt, kan ook niet gestolen worden!’



Wonen Zuid jaarlijkse AVG schoning


16 november 2023: Voor Wonen Zuid hebben we de jaarlijkse AVG-schoning afgerond. In de documenten van afgelopen jaar hebben we enkele honderden paspoorten kunnen vinden en schonen, en enkele duizenden BSN-nummers. De belangrijkste bron zijn de inkomensverklaringen: huurders dienen die in te sturen en inkomensverklaringen bevatten voor de woningcorporatie onnodige AVG gevoelige persoonsgegevens zoals BSN nummers.


Ter bescherming van de privacy van de huurders halen we die paspoorten en BSNs er ieder jaar met AIDA weer graag voor Wonen Zuid uit!

De Goede Woning tweejaarlijkse schoning


10 oktober 2023: Voor De Goede Woning (Zoetermeer) hebben we een tweejaarlijkse AVG-schoning afgerond.

Veel minder paspoorten gevonden en geschoond dan tijdens de initiële schoning. BSN-nummers blijven woningcorporaties wel ontvangen, vaak zelfs ongevraagd: op inkomensverklaringen, financiële overzichten en belasting-aangiften. En die blijven we met AIDA graag weglakken. Dank je wel De Goede Woning voor de fijne samenwerking tijdens dit AVG-schoningsproject.

De privacy van de duizenden huurders van De Goede Woning is na deze tweejaarlijkse AVG-schoning nog beter beschermd!!



Twee mijlpalen!


22 september 2023: 100 miljoen door AIDA gescande pagina's en 2,5 miljoen paspoorten, ID-bewijzen en BSN-nummers verwijderd!

Door de inzet van onze AI-modellen wordt AIDA steeds beter. We gaan ervoor om in de volgende 100 miljoen pagina's nog meer onnodige persoonsgegevens voor onze klanten te verwijderen.

AIDA AVG-scanning: want persoonsgegevens die je niet hebt, kunnen ook niet gestolen worden!

Afronding project voor VechtHorst


30 augustus 2023: Voor Woonstichting VechtHorst hebben we een AVG-schoningsproject afgerond samen met Itris.

VechtHorst werkt met ViewPoint, en Itris heeft een veilige export en import verzorgd van de files naar Azami. Azami heeft AIDA vervolgens ingezet voor de schoning van persoonsgegevens als paspoorten, rijbewijzen en BSNs. Samen hebben we zo de ViewPoint omgeving van VechtHorst beter beschermd.



Identieke-BSN-nummer-verwijdering


17 aug 2023: Nieuw feature in AIDA, de 'Identieke-BSN-nummer-verwijdering'. In briefkenmerken en aanslagnummers van de Belastingdienst zit soms een BSN-nummer verwerkt. Omdat er geen BSN-keyword bij stond, konden we dit in het verleden maar ten dele vinden. Meerdere klanten vroegen ons om ook deze nummers eruit te halen.

Met AIDA's nieuwe feature hebben we dit opgelost. Alle nummers in het volledige document die identiek zijn aan een gedetecteerd BSN-nummer in hetzelfde document (dus ook op een andere pagina!) worden hierdoor nu gevonden en verwijderd.

In de lopende opdrachten passen we deze oplossing gelijk toe: honderden 'briefkenmerken met ingesloten BSN-nummers' zijn vandaag al geschoond!

Nieuwe klant: Vechthorst


29 juni 2023: Van Stichting Vechthorst opdracht gekregen om hun op Itris gebaseerde digitaal archief gaan schonen. We gaan alle paspoorten, IDs en BSN-nummers vinden en verwijderen.



Nieuwe klant: Woonpartners Midden-Holland


28 juni 2023: Woonpartners Midden-Holland heeft ons de opdracht gegeven om  hun systeem te schonen van PIDs en BSNs. Daarnaast gaan we een analyse voor hen maken van inhoudelijke elementen in de data-set. Belangrijk voor Woonpartners, en wij kunnen we onze skills aanscherpen in het vinden van woordcombinaties in verschillende historische formulieren.


270.000 inkomensverklaringen


20 juni 2023: Inkomensverklaringen zijn er in veel variaties: salarisstroken, IB-60 formulieren, verklaringen van de belastingdienst, UWV-brieven, pensioenoverzichten etc. Afgelopen maanden hebben we onze AIDA AI-algoritmes uitgebreid waardoor we nu ook inkomensverklaringen kunnen identificeren en verwijderen.


We hebben inmiddels al 270.000 inkomensverklaringen verwijderd. Want voor onze klanten zijn dit niet-essentiële persoonsgegevens die ze vanuit de AVG niet mogen en willen bezitten. Net als paspoorten en BSN-nummers.


En Azami helpt u er graag vanaf!




AIDA mijlpaal: 1.5 miljoen PIDs & BSNs


5 april 2023: met AIDA hebben we nu 1.5 miljoen paspoorten en BSNs in totaal verwijderd! Met AIDA schonen wij digitale archieven van onnodige (niet-essentiële) AVG-gevoelige gegevens. Op uw verzoek lakken wij die weg of verwijderen de pagina. We schonen ook verwijzingen naar religie, sexuele geaardheid, politieke voorkeur etc. Met Azami-AIDA beschermen we uw systemen hiermee tegen (zeer actuele!) diefstal van persoonsgegevens. 'Want wat je niet hebt, kan ook niet gestolen worden!'


Project afronding Vanhier Wonen


22 maart 2023: We hebben AVG schoning van Vanhier Wonen afgerond. Vanhier Wonen is actief in omgeving Voerendaal en werkt met E-Content. De schoning heeft Azami geïntegreerd met Van Dinther uitgevoerd!




Project afronding Servatius Thuis


19 februari 2023: We hebben de AVG schoning van het archief van Servatius Thuis vorige week goed kunnen afronden. De medewerkers van Servatius werken in een archief dat geschoond is van PIDs en BSNs.


Vivare shared-directories geschoond


27 januari 2023: Meestal doorzoekt AIDA het DMS van klanten, en nu voor de eerste keer mochten wij shared-directories door AIDA laten doorzoeken. Het ging om 4 miljoen pagina’s van woningcorporatie Vivare. Naast het AVG-schonen hebben we ook in een bubble-graph zichtbaar gemaakt in welke folders de meeste paspoorten en BSNs te vinden waren. Aan de klant, Sander Weijl van Vivare, geven we hiermee inzicht waar de meeste privacy-gevoelige gegevens zitten.


Of beter gezegd: zaten.




Nieuwe klant: Vanhier Wonen


10 januari 2023: Vanhier Wonen heeft ons de opdracht gegund om samen met Van Dinther het E-Content archief te schonen op paspoorten, IDs en BSN nummers.

Nieuwe klant: Wonen Breburg


5 januari 2023: Wonen Breburg heeft ons de opdracht gegund om samen met Van Dinther het E-Content archief te schonen op paspoorten, IDs, BSN nummers en inkomensgegevens.




62.000.000 pagina's bereikt


23 december 2022: Azami heeft in de afgelopen 5 jaar 62.000.000 pagina's gescand. Daarbij hebben we meer dan 1 miljoen BSNs, paspoorten en inkomensgegevens geschoond. De documenten en archieven van onze klanten zijn hierdoor veiliger en beter AVG-beschermd.


Want wat je niet hebt, kan ook niet gestolen worden.


Afronding project: Vidomes


23 december 2022: het was pittig doorwerken, maar voor de kerst hebben we samen met Van Dinther het AVG schoningsproject voor Vidomes afgerond.




Benchmarks


18 december 2022: Het aantal gevonden paspoorten en BSNs en Inkomensgegevens heeft een duidelijke correlatie met het aantal VHEs van een woningcorporatie. Per 10.000 VHE vinden wij ongeveer 35.000 BSNs, 14.000 paspoorten en 32.000 Inkomensgegevens zoals salarisstroken, IB-60 formulieren, UWV verklaringen etc.


Afronding project: Thuisvester


13 december 2022: vorige week hebben we de AVG schoning van Thuisvester afgerond. We hebben het volledige project uitgevoerd op de servers van Thuisvester, die hiervoor ook extra rekenkracht via Azure ter beschikking hebben gesteld. Normaal draaien we AIDA op onze eigen supersnelle server, voor ons was het technisch interessant dat Thuisvester ons uitnodigde om het project op hun Azure-omgeving te mogen uitvoeren.




Project afronding: Oosterpoort


15 november 2022: vandaag hebben we de AVG-schoning van het E-Content systeem van Oosterpoort Wonen samen met Van Dinther succesvol afgerond.


Afronding project: Beveland


5 augustus 2022: het AVG schoningsproject voor Beveland Wonen hebben we succesvol afgerond. Met AIDA hebben we de E-Content omgeving van Beveland in een gezamenlijk project met Van Dinther geschoond.



Nieuwe klant: Oosterpoort Wonen


14 juli 2022: Oosterpoort Wonen heeft ons vandaag de opdracht gegund om samen met Van Dinther het E-Content archief te schonen op paspoorten, IDs en BSN nummers.


Nieuwe klant: Servatius Thuis


6 juli 2022: Wij gaan bij onze nieuwe klant Servatius hun digitaal archief schonen op de gebruikelijke categorieën: PIDs (paspoorten, ID bewijzen en rijbewijzen) en BSNs. Het contract is getekend, het project is al begonnen. Maastricht here we come!




Nieuwe klant: Woonopmaat


5 juli 2022: Woonopmaat heeft ons opdracht gegeven om samen met Van Dinther hun E-Content archief te schonen op paspoorten, IDs en BSN nummers.


Nieuwe klant: Woonwaarts


2 juni 2022: Woonwaarts heeft de opdracht gegeven hun E-Content DMS archief met AIDA te schonen. We gaan deze opdracht samen Van Dinther rechtstreeks in het archief van Woonwaarts uitvoeren.