Digitale archieven en de AVG wetgeving

Woningcorporaties, gemeenten en tal van andere organisaties gebruiken digitale archieven om gegevens met en over hun klanten op te slaan. Deze digitale archieven bevatten daardoor vaak veel specifieke persoonsgegevens, vastgelegd in PDFs, Worddocumenten en andere bestanden. BSN nummers, kopie-paspoorten, rijbewijzen, inkomensgegevens, verwijzigingen naar religie, gezondheid, etc.

De Autoriteit Persoonsgegevens eist via de AVG-wetgeving van 2018 dat organisaties de privacy van klanten zo goed mogelijk beschermen, onder andere door alleen voor de overeenkomst essentiële persoonsinformatie te bewaren. Niet-essentiële persoonsinformatie dient te worden vernietigd. Dit concept heet ook wel data-minimalisatie.
AIDA: de AVG Scanner van Azami BV

Als Azami BV hebben wij AIDA ontwikkeld: Artificial Intelligence Detection Algorithm. AIDA is een set van algoritmes op basis van kunstmatige intelligentie en machine-learning om AVG gevoelige data te identificeren en verwijderen. In de afgelopen maanden hebben we met AIDA bij verschillende woningcorporaties een schoning van hun digitale archief uitgevoerd. Op projectbasis kunnen wij miljoenen documenten door onze AVG scanner halen, identificeren waar AVG gevoelig materiaal staat, en de afgesproken schoningsacties uitvoeren van niet-essentiële persoonsinformatie. Dit kan bijvoorbeeld het weglakken zijn van BSN nummers, inkomensverklaringen, paspoort-scans, woorden die duiden op religie, medische gegevens, strafverleden, sexuele geaardheid, urgentieverklaringen, politieke voorkeur, etc. Ook kunnen we via een API ons AIDA algoritme beschikbaar maken in uw eigen systeem, u heeft de identificatie en schoning dan volledig in eigen hand.

Azami betrekt klanten actief bij de projecten. Via iteratieve sprints toont Azami tussentijdse resultaten en indien gewenst worden zoekresultaten aangepast voor verdere analyses zodat organisatie-afhankelijke acties kunnen worden uitgevoerd. Wij hebben tot nu toe de archieven van 8 woningcorporaties.  Tientallen miljoenen documenten zijn doorzocht, honderdduizenden pagina’s met AVG-gevoelige gegevens zijn geschoond. De privacy van duizenden huurders bij onze 8 klanten wordt nu beter beschermd. Referenties zijn beschikbaar van ieder van onze klanten.  

Azami BV en continue verbetering
Azami BV is een IT scale-up die gevestigd is in Roermond en luistert goed naar de wensen van de klant. Tevredenheid na uitvoering van de werkzaamheden is voor Azami essentieel. Heeft u belangstelling voor een mogelijk project of zoekt u meer achtergrond-informatie? U kunt ons bereiken via marc.jacobs@azamiconsulting.nl of 06-57748895. 

Dank u wel, Marc Jacobs, september 2021


Klanten van de AIDA AVG Scanner


E-mailen
Bellen